Niemal milion złotych zebranych dla WOŚP w ramach współpracy z Mastercard