Setka pacjentów przebadana w PET-CT — najdroższym urządzeniu zakupionym przez WOŚP