WOŚP dziękuje za Finał... wyjątkową kampanią outdoorową