Więźniowie pokazują dobre serce - podsumowanie aukcji sztuki więziennej