Tomograf i rentgen od WOŚP w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki