Zwycięstwo idei solidarności! Nieprawdopodobny wynik zbiórki!