02/29/24

Ratujemy i Uczymy Ratować – Fundacja WOŚP wznawia szkolenia dla nauczycieli!


Fundacja WOŚP prowadzi Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) od 2006 roku. Przez te 18 lat, dzięki działaniom w ramach Programu RUR, blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstawowych czynności ratujących życie. Fundacja WOŚP wznawia szkolenia dla nauczycieli i zaprasza szkoły z całej Polski do zgłaszania się!

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Do tej pory Programem zostało objętych 30 945 nauczycieli z 12 602 szkół – stanowi to około 90% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Orkiestra chce, żeby nauka pierwszej pomocy dotarła do wszystkich dzieci w kraju, więc wznawia szkolenia dla nauczycieli.

Działania Fundacji zostały w ostatnim czasie docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki czemu od nowego roku szkolnego 2024/2025 nauka podstawowych czynności ratujących życie wchodzi na stałe do programu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej! Oznacza to, że od września wszystkie dzieci w klasach I-III będą musiały odbyć 12 godzin lekcyjnych, podczas których będą uczyły się podstaw pierwszej pomocy – m.in. pozycji bocznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale także tego, jak skutecznie wezwać pomoc i zadbać o swoje bezpieczeństwo w sytuacji wypadku. Dzięki takim zajęciom dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami i kształtują właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Fundacja uruchomiła zapisy na szkolenia dla nauczycieli i już cieszą się one ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół podstawowych. Szkolenia dla nauczycieli są całkowicie darmowe. W ramach Programu RUR przeszkolone szkoły otrzymują od nas bezpłatne materiały dydaktyczne, m.in.: fantomy, podręczniki dla nauczyciela, podręczniki dla uczniów, tablice edukacyjne oraz tekturowe telefony. Jednodniowe szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Szkolenia prowadzone są przez Instruktorów Fundacji WOŚP z uprawnieniami AHA. Już wkrótce ustalony zostanie harmonogram szkoleń prowadzonych w całej Polsce, a szkoły, które się zakwalifikują, zostaną o tym poinformowane. Pierwsze szkolenia zostaną przeprowadzone już w marcu!

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” przynosi efekty – coraz częściej pojawiają się informacje o dzieciach, które dzięki temu, że znają podstawy pierwszej pomocy, ratują życie i zdrowie. Przykładem może tu być Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawskie, w której uczniowie wezwali pomoc, gdy nauczyciela straciła przytomność, 10-letni Mateusz z Poznania, który zadzwonił na pogotowie, przystąpił do resuscytacji, i tym samym uratował swojego wujka, czy Grzesiek i Natalia ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach, którzy podczas powrotu do domu zobaczyli, jak kobieta upada na ziemie na przystanku autobusowym – dzieci ruszyły do pomocy i wezwały ratowników.