09/13/23

WOŚP w Senacie o sepsie


W Światowym Dniu Sepsy w Senacie zrealizowano seminarium Komisji Zdrowia poświęcone standardowi opieki w Polsce. Wśród dyskutujących na temat problemów związanych z sepsą i wsparcia pacjentów nie zabrakło oczywiście Fundacji WOŚP, która walkę z sepsą uczyniła tematem 31. Finału WOŚP.


Seminarium Komisji Zdrowia ph. "Światowy Dzień Sepsy - standard opieki w Polsce" zrealizowany został z inicjatywy Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Grodzkiego i Przewodniczącej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery oraz instytucji i środowisk na co dzień zajmujących się pacjentami z sepsą, a zatem znających z praktyki temat walki z tym poważnym problemem medycznym.


Sepsa to zagrażająca życiu dysfunkcja narządów spowodowana nieprawidłową odpowiedzią organizmu na zakażenie, które może mieć rożne przyczyny. Czasem rozpoczyna się banalnie, co utrudnia jej rozpoznanie, a stanowi czwartą najczęstszą przyczynę zgonów. Wbrew obiegowej opinii jest zjawiskiem interdyscyplinarnym - może dotknąć każdego, bez względu na wiek. Ponad połowa przypadków sepsy dotyczy osób do 20. roku życia. 


W trakcie seminarium poruszone zostały różne tematy związane z ratowaniem zdrowia i życia pacjentów z sepsą - rozpoczynając od przedstawienia najważniejszych faktów i mitów nt. sepsy, przez ujęcie sepsy w praktyce klinicznej i polskim systemie ochrony zdrowia lub jako powikłania u kobiet w ciąży, na standardach postępowania w przypadku sepsy u dzieci i dorosłych kończąc.    


Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że sepsa jest priorytetem zdrowotnym, a jej śmiertelność można ograniczyć. Konieczne są jednak konkretne procedury i rozwiązania systemowe, wypracowane w szerokim gronie praktyków, a także podniesienie świadomości społeczeństwa nt. sepsy. 


Fundacja WOŚP walkę z sepsą uczyniła celem ostatniego Finału WOŚP i zakupiła - jak dotąd - 476 urządzeń za 194 450 919,60 zł. Niektóre ze sprzętów już działają w szpitalach. W sumie wsparcie ma otrzymać 206 placówek w 151 miastach w całym kraju. Realizowane przez Orkiestrę zakupy mają się przyczynić przede wszystkim do przyspieszenia diagnostyki, a tym samym zwiększyć szanse pacjenta na wyzdrowienie - urządzenia pozwalają skrócić czas diagnozy z 72 do nawet 3 godzin! To różnica na wagę złota, bo opóźnienie w rozpoznaniu sepsy o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8%. 


Jeśli nie zadbacie o nasze zdrowie, to będzie tragedia
-apelował do przedstawicieli systemu ochrony zdrowia Jurek Owsiak

Prezes Zarządu Fundacji WOŚP odnosił się do problemu związanego z finansowaniem badań wykonywanych w laboratoriach, a tym samym obaw wielu szpitali, które skierowały do WOŚP prośbę o sprzęt do walki z sepsą. Bez należytego finansowania realizacji badań, sprzęt szybko może przestać być używany.


Zrobię wszystko, żeby po 15 października system się zmienił i żeby szpitale te pieniądze miały. Bo trzeba to zrobić. Bo właśnie COVID-19 pokazał, jak ryzykowano moim życiem i życiem Polaków. Że przetracono ogromne pieniądze. Sepsa wymaga takich właśnie systemowych pieniędzy. Nie tych rozmów, że „rozumiemy, wiemy”, bo to jak z filmów Barei. My musimy mieć pewność, że szpital nie będzie płakał w październiku, że mu się kończą pieniądze. 
-Jurek Owsiak

Jerzy Owsiak wspomniał też o opublikowanych dzień wcześniej druzgocących wynikach kontroli NIK w kontekście działań rządzących w trakcie pandemii koronawirusa, przypominając, że WOŚP na walkę z prandemią przeznaczył około 70 milionów złotych społecznych środków. Fundacja przekazała 1883 urządzenia, udzielając wsparcia 3159 placówkom - szpitalom, DPS-om i prywatnym domom seniorów, zakładom opiekuńczo-leczniczym oraz hospicjom.  


Pod koniec października Fundacja WOŚP zrealizuje 67. Konkurs Ofert, w ramach którego dla placówek w całej Polsce kupować będzie kolejny sprzęt do walki z sepsą - urządzenia do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi. Zakupy realizowane będą ze środków z 31. Finału WOŚP. 

Aleksandra Rutkowska